Kytnerova 6/1, Brno-Medlánky
+420 601 50 50 10
info@nakytnerce.cz

GDPR

Pivovarská restaurace a penzion

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Pivotaurus, spol. s r.o. , zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, v oddíle C 107665 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, číslo a typ dokladu totožnosti. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí přechodného ubytování a Správce je bude zpracovávat 10 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@nakytnerce.cz nebo dopis na adresu společnosti PIVOTAURUS s.r.o., Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.